Czy pompa ciepła jest w stanie samodzielnie ogrzać budynek?

Trudno jest w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytanie, czy pompa ciepła jest w stanie samodzielnie ogrzać budynek. Jednoznaczna i szybka odpowiedź nie jest możliwa choćby ze względu na typ pompy ciepła. Obecnie na rynku dostępne są trzy odmiany, które różnią się od siebie przede wszystkim tym, skąd pobierają ciepło. W zależności od źródła temperatury spotyka się pompy typu woda/woda, solanka/woda i powietrze/woda. Oczywiście przy doborze urządzenia należy mieć na uwadze i inne czynniki, czyli powierzchnię grzewczą, typ budynku (rodzaj lub brak izolacji) czy moc grzewcza samej pompy.

Pompy woda/woda – dzięki wydajności i skuteczności także w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych to świetne rozwiązanie sprawdzające się w zmiennym polskim klimacie. Nawet podczas srogiej zimy takie pompy zapewniają odpowiednią ilość energii grzewczej oraz stały dostęp do ciepłej wody użytkowej. Jedyną wadą jest stosunkowo wysoki koszt początkowy instalacji, gdyż podłączenie pompy woda/woda łączy się z budową studni zasilającej i zrzutowej. Takie rozwiązanie może łączyć się z koniecznością cyklicznego czyszczenia wymiennika woda z instalacji/woda z gruntu co może mieć istotny wpływ na komfort oraz koszt użytkowania.

Pompy solanka/woda – znane także jako pompy gruntowe – pobierając energię bezpośrednio z gruntu podobnie jak pompy woda/woda, zapewniają stały dostęp do ciepłej wody użytkowej oraz, co ważniejsze, dostarczają odpowiednią ilość energii potrzebną do ogrzania budynku przy odpowiedniej budowie instalacji i dostosowaniu mocy pompy do potrzeb. Dość kosztowna instalacja zwróci się po kilku- bądź najpóźniej kilkunastu latach.

Pompy woda/powietrze – w przypadku tego rodzaju pomp, w których energia pobierana jest z powietrza, by następnie zostać przenoszoną do wodnego czynnika grzewczego, konieczne jest dodatkowe ogrzewanie. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej maleje moc i sprawność pompy ciepła więc konieczne jest dodatkowe źródło ciepła które w pierwszej fazie większego zapotrzebowania wspomaga pompę ciepła a w skrajnych przypadkach może przejąć całość zapotrzebowania.

Kolejnym elementem decydującym czy pompa samodzielnie ma ogrzewać budynek jest koszt inwestycji, pompa dobrana na 70-80% zapotrzebowania pozwala obniżyć koszt inwestycji a jest w stanie zapewnić  więcej niż 90% zapotrzebowania na energię cieplną budynku.

Podsumowując, na pytanie czy pompa ciepła może samodzielnie ogrzewać budynek odpowiedź jest TAK ale są pewne uwarunkowania które należy rozważyć przed ostateczną decyzją.