Niniejsza witryna jest własnością Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 476, 02-884 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sad Rejestrowy pod numerem KRS 0000372492, NIP 5252495386 (kapitał zakładowy 4.500.000 PLN)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 

Użytkując niniejszą witrynę oraz akceptując informację o cookies, użytkownik przyjmuje do wiadomości zasady użytkowania strony, w tym potwierdza zapoznanie się z ograniczeniami prawnymi związanymi z użytkowaniem witryny.

 

Niniejsza witryna i informacje w niej zawarte, oraz przetworzone w ramach dostępnych aplikacji (kalkulatory) ma charakter wyłącznie informacyjny dla użytkownika. Witryny tej nie należy wykorzystywać. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Kalkulator”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, Sanito Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność wyliczeń pozyskanych z użyciem dostępnych aplikacji (kalkulatorów). Wpływ na rzeczywiste wyniki zużycia energii elektrycznej, mają m.in. warunki atmosferyczne, zużycie wody itp. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie; to samo dotyczy zakładanych optymalnych parametrów dobieranych urządzeń.

Sanito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie modeli pomp ciepła, grzejników, specyfikacji oraz dostępności Sanito Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach.

 

 

Ceny produktów zamieszczonych w witrynie

Informacje cenowe dotyczące prezentowanych urządzeń oraz akcesoriów, niezależnie od tego, czy umieszczone na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące. Szczegółowe warunki zakupu produktów mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie warunków indywidualnej umowy sprzedaży.

 

Zbieranie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia witryny bardziej użyteczną i funkcjonalną.

 

Polityka prywatności

Sanito Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową www.sanito.pl. Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny www.sanito.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy zapytania ofertowego oraz formularza kontaktowego są wykorzystywane przede wszystkim do skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia usług świadczonych przez Sanito Sp. z o.o.

 

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia, udostępnione aplikacje weryfikowane stosowanym algorytmem, zawarte i udostępnione w niniejszej witrynie stanowią własność Sanito Sp. z o.o. Ich kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego witryny jest niedozwolone i bezprawne a modyfikacja aplikacji udostępnionych w witrynie, stanowi naruszanie wskazanych wyżej praw właściciela witryny (Sanito Sp. z o.o.).

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Sanito Sp. z o.o. wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Sanito Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem. Sanito Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.